வனேடியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

வனேடியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
  1. வனேடியம் அணுக்களை
  2. வனேடியம் அணுக்களில் இருப்பவைகளை
  3. வனேடியம் அணுக்களோடு இருப்பவைகளை
  4. வனேடியம் அணுக்களாகி இருப்பவைகளை
  5. வனேடியம் அணுக்களால் இருப்பவைகளை
  6. வனேடியம் அணுக்களுக்கு இருப்பவைகளை
  7. வனேடியம் அணுக்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 
Show More
 

1
வேறு எதை மக்களால் காட்டமுடியும்?

avatar
 
 
 
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
newest oldest most voted