இலங்கை நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இலங்கை நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. இலங்கை நாட்டை
2. இலங்கை நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. இலங்கை நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. இலங்கை நாடாகி இருப்பவைகளை
5. இலங்கை நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. இலங்கை நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. இலங்கை நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 
Show More
 

5
வேறு எதை மக்களால் காட்டமுடியும்?

avatar
 
 
 
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
newest oldest most voted
Sabibullah
Guest
Sabibullah

srilanka

Sabibullah
Guest
Sabibullah

Spoiler
sabi

Sabibullah
Guest
Sabibullah

Sabibullah
Guest
Sabibullah

Srilanka

Sabibullah
Guest
Sabibullah

Sri lanka